Home » Znanstvena predstavitev/delavnica o izdelavi 3D podob v 19. stoletju

Znanstvena predstavitev/delavnica o izdelavi 3D podob v 19. stoletju

“Pustite resničnost doma.” Ta napoved se pogosto uporablja za pripravo gledalcev na podobe, ki jih dvignejo iz lastnega občutka za prostor in čas ter ne ločijo fikcije od materialne resničnosti. Medtem ko danes takšnim podobam pravimo “navidezne” (virtualne) ali “poglobljene”, so v preteklosti v času razsvetljenstva bile poimenovane “naprave radovednosti” ali “filozofske igrače”. In medtem ko te podobe danes srečujemo v javnih prostorih, kot so trgovine z elektroniko in kinodvorane, so ljudje prve “navidezne” podobe uživali v dnevnih sobah lastnih domov. Demonstracije v tej znanstveni delavnici bodo javnosti predstavile tehnike izdelave tridimenzionalnih podob, ki so v devetnajstem stoletju služile za namene znanstvenega opazovanja in zabave ljudi. S pomočjo naprav starih med sto in dvesto let bodo te tridimenzionalne podobe prikazane ob krajšem informativnem predavanju, ki bo pojasnil njihovo preprosto delovanje. Načrtovana vzporedno s predstavitvijo naprav za navidezno resničnost 21. stoletja Aleša Vaupotiča, si ta predstavitev prizadeva ustvariti zanimanje za navidezne podobe kot kulturnega predmeta in zgodovinskega artefakta pri dijakih in njihovih družinah. 

https://ung.academia.edu/EszterPolonyihttp://www.ung.si/en/research/research-centre-for-humanities/about/http://www.ung.si/sl/raziskave/raziskovalni-center-za-humanistiko/ljudje/  

Raziskovalca: izr. prof. Aleš Vaupotič, doc. dr. Eszter Polonyl