O projektu

Ključno sporočilo projekta Evropske noči raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (akronim: ZATE) je, da lahko vsak postane raziskovalec, glavni cilji pa so: približati raziskovalce širši javnosti, povečati ozaveščenost o raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih z namenom okrepiti javno prepoznavnost raziskovalcev, ustvariti razumevanje vpliva raziskovalčevega dela na vsakdanje življenje državljanov ter spodbuditi mlade k izbiri raziskovalne kariere z vrsto raznolikih privlačnih aktivnosti festivalnega značaja  v neformalnem, sproščenem okolju.

 
Panevropski dogodki Marie Skłodowska-Curie Events | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)
 

Evropska noč raziskovalcev Univerze v Mariboru v obdobju 2016-2021 (brošura generirana z aplikacijo CORDIS)

PDF: tukaj

Ocena učinka

10

EU financiranih projektov

15

Let delovanja 

PRAVNO OBVESTILO:

Na tem dogodku poteka snemanje in fotografiranje. Če vstopite na lokacijo dogodka, boste lahko posneti in fotografirani.  Z vstopom na to lokacijo, dajete dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji, da vas lahko snemajo, fotografirajo, zvočno snemajo in uporabijo vaše posnetke po lastni presoji. Obiskovalci zato ne boste uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim.

V kolikor se z zgoraj navedenim ne strinjate, vljudno prosimo, da s tem seznanite organizatorje na: ern@um.si. E-sporočilu obvezno priložite visokokakovostni sken fotografije z osebnega dokumenta, da vas lahko organizator izloči iz vseh posnetkov in fotografij. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Univerze v Mariboru je doc. dr. Miha Dvojmoč (dpo@um.si).

Za vsebine in stališča, predstavljene na spletnih straneh, izražene v medijih novicah, publikacijah, socialnih omrežjih, (pred)dogodkih in vseh drugih komunikacijskih oblikah projekta Znanost za vse, Evropske noči raziskovalcev 2021, so izključno odgovorni avtorji. Vsebine ne odražajo stališč Evropske izvajalske agencije za raziskave, ki ni odgovorna za morebitno uporabo predstavljenih vsebin in informacij.

Sponzorji:

Sodelujoči: