O projektu

Ključno sporočilo projekta Evropske noči raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (akronim: ZATE) je, da lahko vsak postane raziskovalec, glavni cilji pa so: približati raziskovalce širši javnosti, povečati ozaveščenost o raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih z namenom okrepiti javno prepoznavnost raziskovalcev, ustvariti razumevanje vpliva raziskovalčevega dela na vsakdanje življenje državljanov ter spodbuditi mlade k izbiri raziskovalne kariere z vrsto raznolikih privlačnih aktivnostifestivalnega značaja  v neformalnem, sproščenem okolju.

 
“Science Flash For You” je orodje za institucionalno komunikacijo Skupnega raziskovalnega centra (JRC), znanstvene službe Evropske komisije. Predstavlja dejavnost JRC v zvezi s Slovenijo in njenih ozemljih. Izhaja dvakrat letno v slovenskem jeziku. Glavna ciljna skupina so oblikovalci politik, znanstveniki, študenti, učitelji in splošna javnost na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Več si lahko preberete tukaj
 
Panevropski dogodki Marie Skłodowska-Curie Events | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)
 

10

EU financiranih projektov

15

Let delovanja 

Sponzorji:

Sodelujoči:

PRAVNO OBVESTILO:

Na tem dogodku poteka snemanje in fotografiranje. Če vstopite na lokacijo dogodka, boste lahko posneti in fotografirani.  Z vstopom na to lokacijo, dajete dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji, da vas lahko snemajo, fotografirajo, zvočno snemajo in uporabijo vaše posnetke po lastni presoji. Obiskovalci zato ne boste uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim.

V kolikor se z zgoraj navedenim ne strinjate, vljudno prosimo, da s tem seznanite organizatorje na: ern@um.si. E-sporočilu obvezno priložite visokokakovostni sken fotografije z osebnega dokumenta, da vas lahko organizator izloči iz vseh posnetkov in fotografij. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Univerze v Mariboru je doc. dr. Miha Dvojmoč (dpo@um.si).

Za vsebine in stališča, predstavljene na spletnih straneh, izražene v medijih novicah, publikacijah, socialnih omrežjih, (pred)dogodkih in vseh drugih komunikacijskih oblikah projekta Znanost za vse, Evropske noči raziskovalcev 2021, so izključno odgovorni avtorji. Vsebine ne odražajo stališč Evropske izvajalske agencije za raziskave, ki ni odgovorna za morebitno uporabo predstavljenih vsebin in informacij.