Preliminarni program preddogodkov osrednjega dogodka v obdobju maj – september 2021:

Na vseh (spletnih) dogodkih Evropske noči raziskovalcev 2021 projekta ZATE poteka snemanje in fotografiranje, zajete bodo tudi zaslonske slike. Udeleženci in organizatorji bodo posneti in fotografirani. S klikom na povezavo za udeležbo na spletnem dogodku dajejo udeleženci dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji za snemanje, fotografiranje in zvočno snemanje in uporabo posnetkov po lastni presoji. Udeleženci zato ne bodo uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim. 

 Zaradi epidemioloških razmer bodo vsi preddogodki maja in junija potekali v spletni obliki. 

 

Vljudno vabljeni in dobrodošli! 

SPLETNA DELAVNICA O PRILOŽNOSTIH ZA ZAČETEK IN RAZVOJ KARIERE RAZISKOVALCA

Mladi so največji potencial za prihodnjo generacijo raziskovalcev in znanstvenikov. Kaj pomeni biti  raziskovalec, in kaj vse ta poklic omogoča, bomo predstavili na spletni delavnici pod nazivom: Priložnosti za začetek in razvoj kariere, ki bo organizirana v ponedeljek, 20. septembra 10.00-11.00 ure.  

Na začetku prisotne bo pozdravil prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, nakar bo  dr. Stojan Sorčan  iz Direktorata za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavil razpise Evropske komisije, ki so namenjeni vključevanju, predvsem mladih, v inštrumente za razvoj raziskovalne kariere, tako v akademskem kot v ne-akademskem svetu. Izpostavil bo primere raziskovalcev, ki so naredili uspešne kariere in dosegli izjemne znanstvene rezultate.  

Podoktorska študenta z Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, dr. Alenka Baruca Arbeiter, bo predstavila svojo kariero raziskovalke, povedala zakaj se je odločila za to karierno pot ter kje vidi priložnost za napredovanje in nadaljnje raziskovanje.  

Spletna delavnica se organizira v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev, ki se vsako leto odvija na pobudo Evropske komisije in se v letu 2021 financirana iz okvirnega programa za raziskovanje in tehnološki razvoj – Obzorje 2020 (Horizon 2020), programa Marie Skłodowska-Curie in s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Slovenije. To leto projekt Evropske noči raziskovalcev 2021 (ENR2021) se bo izvajal pod sloganom  ZnAnosT za vsE (akronim: ZATE).  

Za več informacij se lahko obrnete na: vesna.grahovac@upr.si 

Povezava na spletno delavnico.  

Youtube: tukaj

Razstava-multisenzorna prestavitev: »POLYLEG 0.1 – časovna matrica upodobitve«

Dogodek Univerze na Primorskem je stičišče predstavitve znanstvenih dognanj s presekom intervencije vizualno umetniških posegov. Skupaj tvorijo konglomerat upodobitev oblik – tistih sporočilnih vrednosti, ki vplivajo na vsebinske transformacije vizualnega koda. V ta namen se z interdisciplinarnim pristopom iz zgodovinskih kontekstov, časovnih razvojev in sprememb na podlagi evolucijskih smernic tvori estetizacija.  

V procesu sledi spremljanje predpostavk konstrukta novih futurističnih form, ki se vežejo na sporočilni prenos koda vidnega, dekodificiranega in haptičnega zaznavanja. »POLYLEG 0.1 – časovna matrica upodobitve« predstavlja ponazoritev umetno zgrajene oblike na podlagi znanstvenih dosežkov, ki se porajajo v večplastni obliki. Skozi umetniško in znanstveno predstavitev dojemanja podatkovnih in slikovnih baz razvito v multisenzorno izkušenjsko podoživljanje se obiskovalec znajde umeščen v novozgrajeno obliko. Individualizirano dojemanje, ki ga lahko opišemo zgolj skozi ambivalentno multivokalnost sprejemanja in zavračanja umetnosti, tvori bazični pogoj za aktivni vstop v diskurzivno polje razumevanja vloge znanosti in umetnosti v prihodnosti. 

Raziskovalci UP: izr. prof. dr. Boris Kavur, izr. prof. dr. Tilen Žbona. 

Razstava bo odprta 10-30. septembra v stavbi Armerija Rektorata Univerze na Primorskem

Spletna okrogla miza: Doktorski študij – priložnost na začetku karierne poti

Okrogla miza Fakultete za podiplomski študij (FPŠ) Univerze v Novi Gorici bo organizirana kot spletni dogodek preko videokonferenčnega sistema in je namenjena mladim, ki jih zanima znanost in bi se radi na svoji karierni poti aktivno vključili v znanstveno raziskovalno delo na različnih področjih znanosti od naravoslovja in tehnike do humanistike ali na izrazito interdisciplinarnih področjih, kot so znanost o okolju, trajnostni razvoj grajenega okolja ali krasoslovje. Na okrogli mizi bodo sodelovali direktorji osmih doktorskih programov, ki se izvajajo na FPŠ, in dekan FPŠ. Namen okrogle mize je spodbuditi mlade na začetku svoje karierne poti, da se odločijo za pridobitev raziskovanih izkušenj, ki jih pozneje v poklicni karieri lahko izkoristijo tako v akademskem okolju kot v drugih poklicnih usmeritvah v gospodarstvu ali negospodarskih dejavnostih. Sodelujoči na okrogli mizi bodo predstavili kakšne kompetence, ne le strokovne, ampak tudi generične, lahko študentje pridobijo v okviru doktorskega študija in kakšne možnosti se jim s tem odprejo na bodoči karierni poti in pri osebnostnem razvoju. Poslušalci bodo imeli možnost aktivnega vključevanja v razgovor z raziskovalci s postavljanjem vprašanj, na katera bodo člani okrogle mize neposredno odgovarjali. Predvajali se bodo tudi kratki predstavitveni video filmi, ki bodo na poljuden način ilustrirali raziskovalno delo doktorskih študentov na različnih področjih. 

Raziskovalci UNG: prof. dr. Iztok Arčon, doc. dr. Ana Toroš, prof. dr. Saša Dobričič, prof. dr. Anton Brancelj, doc. dr. Martina Bergant Marušič, prof. dr. Martin Knez, prof. dr. Arthur Stepanov, prof. dr. Gabrijela Zaharijas. 

Povezane spletne strani:  

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/

http://www.ung.si/en/study/graduate-school/

Spletna delavnica: Odprta znanost, etika in enakost spolov v raziskovanju

21.9.2021 , 10:00 -11:30 MS Teams

Spletno delavnico o odprti znanosti, etiki in enakosti spolov v raziskovanju organizira Univerza v Mariboru v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 

Izvajalci: dr. Andreja Umek Venturini, dr. Ivan Skubic, ga. Uršula Konečnik

Vabilo na prestavitev: tukaj

Za ogled gradiva kliknite na izbran naslov:

Etika v OE-dr. Andreja Umek Venturini, Odprta znanost v OE – dr. Ivan Skubic, Vključujoča znanost v OE – Uršula Konečnik

Posnetek predstavitve je na voljo tukaj : povezava.

PDF: Etika v Obzorju Evropa, Odprta znanost v Obzorju Evropa, Vključujoča znanost v Obzorju Evropa

Delavnica za trenerje in multiplikatorje poljudnoznanstvenega komuniciranja

(primarno za raziskovalce konzorcija)  

Znanstveni slam

23. 9. 2021, 19:00 – 21:00, Vetrinjski dvor v Mariboru  

Znanstveni slam organiziramo v sodelovanju z Znanost na cesti. 

Na Znanstvenem slamu se bo predstavilo sedem raziskovalcev z naravoslovnih in družboslovnih ved. Dogodek bosta popestrila novinarka Maja Ratej in stand-up komik Aleš Novak. 

Člani ocenjevalne komisije:
Renata Dacinger, Darja Potočan (Radio Si)

Program:
1. VOZ zagotavlja bistvo uspeha generacije Y in Z, Petra Cajnko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
2. Sprosti se legalno, Taja Žitek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UM
3. Zakaj se različne generacije turistov odpravljajo v gore?, Tomi Špindler, Fakulteta za turizem, UM
4. “Job” prek platforme – ali si res sam svoj šef?, Aljoša Polajžar, Pravna fakulteta UM
5. Kako oprati perilo?, Branko Neral, Fakulteta za strojništvo, UM
6. Gibalna aktivnost otrok in mladostnikov ̶ pravica, možnost, privilegij, Joca Zurc, Filozofska fakulteta, UM
7. Razvijanje algoritmičnega mišljenja za mlajše otroke, Marjeta Capl, Pedagoška fakulteta, UM

Dogodek bomo snemali in prenašali preko YouTube kanalov Univerze v Mariboru in Znanost na cesti.

Vse prireditve Evropske noči raziskovalcev 2021 v živo potekajo skladno z ukrepi. Za obisk dogodkov je pogoj PCT.

Spletna predstavitev: Priložnosti za pričetek in razvoj raziskovalne kariere: program Mladi raziskovalci, ARRS in programa Marie Skłodowska-Curie v Obzorju Evropa

9. 6. 2021, 9.00 – 13.00 v MS Teams 

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, spletni dogodek z naslovom Priložnosti za pričetek in razvoj raziskovalne kariere, ki se bo odvijal v sredo, 9. junija 2021, s pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS Teams na povezavi tukaj.  

Dogodek je namenjen predvsem mladim, ki bi želeli vedeti več o tem, kako pričeti karierno pot poklicnega raziskovalca, katere pogoje je potrebno izpolnjevati, kakšni so postopki do zaposlitve ter s katerimi ukrepi EU skrbi za nadaljnji karierni razvoj. V primeru vprašanj pred dogodkom jih vljudno prosimo naslovite na ern@um.si

Izvajalci: ga. Mateja Ahčin, skrbnica programa Mladi raziskovalci, ARRS in dr. Stojan Sorčan, Nacionalna kontaktna oseba za program MSCA, MIZŠ. 

Youtube: tukaj

PDF: Program ARRS – Mladi raziskovalci, Ukrepi Marie Sklodowska Curie

Kviz »Varstvo okolja in European Green Deal«

15. 6. 2021 – 15. 7. 2021 

(povezava na kviz bo objavljena naknadno, tudi na socialnih omrežjih) 

Raziskovalci UM Pravne fakultete: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, Izr. prof. dr. Aleš Ferčič, Doc. dr. Miha Šepec, asist. Jan Stajnko, asist. Denis Baghrizabehi, asist. Kristjan Zahrastnik, dr. Cocou Marius Mensah, asist. Katja Drnovšek. 

Kviz bo povezal znanja iz različnih EU projektov: 1. Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU – EU-EN4s, EU program JUSTICE, št. pogodbe z EU 831628, 2. Train to Enforce – Train 2 EN4CE, EU program JUSTICE, št. pogodbe z EU 854038, 3. European Investigation Order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation – EIO-LAPD, št. pogodbe z EU 831623 

Povezane spletne strani: 

https://www.eu-energylaw.com/https://www.pf.um.si/acj/,  https://eio-lapd.eu/

Sodeluj v kvizu: link

Predstavitev pomena raziskovanja v zdravstveni negi

3. 6. 2021 ob 10.30 

Dogodek po potekal na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor (vsa mesta za dogodek v živo so že zasedena) in v obliki vzporedne hibridne izvedbe v MS Teams, kjer se lahko pridružite s klikom na povezavo. Osrednje teme predstavitve: 

• Zakaj moramo v zdravstveni negi raziskovati in kako nam to pomaga pri vsakdanjem delu s pacienti (viš. predav. mag. Barbara Donik) 

 • Raziskovanje je lahko tudi »igranje« – predstavitev igrifikacije na področju učenja in raziskovanja (asist. Nino Fijačko) 
 • Delo raziskovalca v zdravstveni negi v kliničnem okolju – potek izvedbe raziskave in načini raziskovanja v zdravstveni negi (viš. predav. mag. Anton Koželj) 

Pdf: tukaj

Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa

3. 6. 2021 ob 9.00 

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, mag. Darijo Valančič, nacionalno kontaktno osebo za Obzorje 2020 za pravne in finančne zadeve, spletno srečanje z naslovom Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa, ki bo v četrtek, 3. 6. 2021, s pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS Teams na tej povezavi.   

Spletno srečanje je namenjeno finančnikom, računovodjem, kadrovnikom, pravnikom in vsem, ki se srečujejo s projekti Obzorje Evropa. 

Izvajalka: mag. Darija Valančič, Nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020 – pravne in finančne zadeve 

Zaposleni Univerze v Mariboru se na dogodek prijavijo tukaj. 

Pdf predstavitve si lahko ogledate tukaj.

Spletna delavnica: Kako pripraviti uspešno prijavo na razpis ERC-2021-AdG

26. 5. 2021 ob 9:00 

Spletno delavnico o pripravi uspešne prijave na razpis ERC-2021-AdG organizira Univerza v Mariboru v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Dogodek je namenjen prijaviteljem na javni razpis MSCA PF, ki bo objavljen predvidoma med 20.5.2021 in 31.8.2021.  

Delavnica bo potekala s pomočjo orodja MS Teams na povezavi tukaj. 

Izvajalci: dr. Andreja Umek Venturini, ERC NKO, MIZŠ. 

Youtube: povezava

PDF: povezava

Novinarska konferenca

27. 5. 2021 ob 9.30

Priprava na prijavo projekta Mreže doktorskega študija (MSCA-DN-2021)

26. 5. 2021, 9.00 – 13.00 v MS Teams 

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stojanom Sorčanom, nacionalno kontaktno osebo za Marie Skłodowska-Curie, spletno delavnico z naslovom Priprava uspešnega projekta Mreže doktorskega študija, ki se bo odvijala v sredo, 26. maja 2021, s pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS Teams. Dogodek je namenjen prijaviteljem na javni razpis MSCA PF, ki bo objavljen predvidoma med 18.5. in 16. 11. 2021.  

Delavnica bo potekala s pomočjo orodja MS Teams na povezavi tukaj. 

V primeru vprašanj pred dogodkom jih vljudno prosimo naslovite na ern@um.si

PDF : povezava

Youtube: povezava

Jean Monnet Katedra za energetsko pravo in politiko ter Evropski zeleni dogovor in nekatera odprta vprašanja 

26. 5. 2021, 11.00 – 11.45 v MS Teams 

Spletna delavnica bo predstavila izvedene aktivnosti Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politiko ter izbrane rezultate raziskav, zlasti v povezavi z novo energetsko zakonodajo, ki povezuje izzive na področju energetike, (konkurenčnega) notranjega trga in varstva okolja. 

Delavnica bo potekala s pomočjo orodja MS Teams na povezavi tukaj. 

Izvajalci: izr. prof. dr. Aleš Ferčič, ga. Jasmina Klojčnik. 

Povezane spletne strani: https://www.eu-energylaw.com/ 

Pred-dogodek bo povezal znanja iz različnih EU projektov: Jean Monnet Chair on Energy Law and Policy: Energy Market Regulation, Competition and Climate, JM Chair Grant Agreement/Decision Nr. 2018-1674. 

PDF: tukaj

Spletna delavnica: Uspešna priprava projekta na javni razpis Marie Skłodowska-Curie – podoktorske štipendije (PF), v angleščini

21. 5. 2021 ob 9.00 v MS Teams 

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stojanom Sorčanom, nacionalno kontaktno osebo za Marie Skłodowska-Curie, spletno delavnico v angleškem jeziku z naslovom Uspešna priprava projekta na javni razpis Marie Skłodowska-Curie – podoktorske štipendije (PF), ki se bo odvijal v petek, 21. maja 2021, s pričetkom ob 9.00 uri, na povezavi v okolju MS Teams.  

Dogodek je namenjen predvsem tujim podoktorskim raziskovalcem ter prijaviteljem na javni razpis MSCA PF, ki bo objavljen predvidoma 27. 5. 2021. Zaposleni in doktorski študenti UM se na delavnico prijavijo tukaj

Za udeležbo na dogodku ob prijavi sporočite znanstveno področje in ključne besede svoje raziskave, ki jo nameravate prijaviti v kanal MSCA PF-Scientific areas and keywords, v angleščini. Brez slednjega praktična izvedba delavnice ne bo mogoča. Prijavljenim udeležencem bo v kanalu dogodka na voljo gradivo, ki predstavlja podlago za nadaljnje delo na delavnici, zato jim priporočamo, da si ga ogledajo vnaprej. 

Na spletnem dogodku bo potekalo snemanje. Z udeležbo na dogodku se udeleženci strinjajo s snemanjem dogodka. V primeru vprašanj pred dogodkom vas vljudno prosimo, da jih naslovite na ern@um.si

Youtube: povezava

PDF: How to write MSCA PF proposal

Dan odprtih vrat Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

Vrbina 18, Krško. 

19. 5. 2021 ob 11.30 v MS Teams  

V okviru dogodka se bomo virtualno sprehodili po prostorih Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru ter predstavili dejavnosti, ki se izvajajo v laboratorijih inštituta: 

 • Laboratorij za energetski management in inženiring, 
 • Laboratorij za alternativne aero in hidro energetske tehnologije, 
 • Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije, 
 • Laboratorij za jedrsko energetiko, 
 • Laboratorij CADER, 
 • Laboratorij za energetske pretvorbe, 
 • Laboratorij za električne stroje in pogone, 
 • Laboratorij za aplikativno elektrotehniko, 
 • Laboratorij za dinamične sisteme. 

Več informacij: Dan odprtih vrat Inštituta za energetiko FE UM 

Raziskovalci UM Fakultete za energetiko: red. prof. dr. Jurij Avsec, asist. Iztok Brinovar, doc. dr. Brigita Ferčec, doc. dr. Matej Fike, red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović, izr. prof. dr. Gorazd Hren, asist. Simon Marčič, asist. Urška Novosel, asist. Pezdevšek Marko, dr. Franjo Pranjić, izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, red. prof. dr. Andrej Predin, izr. prof. dr. Sebastijan Seme, asist. Klemen Sredenšek, asist. Gregor Srpčič, Bojan Stergar, red. prof. dr. Bojan Štumberger, izr. prof. dr. Peter Virtič, asist. mag. Maja Žulj. 

Youtube: povezava

Povezane spletne strani: https://www.fe.um.si http://fe.um.si/ie/https://www.facebook.com/FakultetazaenergetikoUniverzavMariboru/ ; https://www.instagram.com/fakultetazaenergetiko/

Spletna delavnica: Uspešna priprava projekta na javni razpis Marie Skłodowska-Curie – podoktorske štipendije (PF), v slovenščini

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stojanom Sorčanom, nacionalno kontaktno osebo za Marie Skłodowska-Curie, spletno delavnico za uspešno pripravo projekta na javni razpis Marie Skłodowska-Curie – podoktorske štipendije (PF), ki se bo odvijal v sredo, 19. maja 2021, s pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS Teams.  

Dogodek je namenjen prijaviteljem na javni razpis MSCA PF, ki bo objavljen predvidoma 27. 5. 2021.  

Prijavljenim udeležencem bo v kanalu dogodka na voljo gradivo, ki predstavlja podlago za nadaljnje delo na delavnici, zato jim priporočamo, da si ga ogledajo vnaprej. V primeru vprašanj vas vljudno prosimo, da jih posredujte na: ern@um.si

Izvajalec: dr. Stojan dr. Stojan Sorčan, nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020, ukrepi Marie Skłodowska-Curie, MIZŠ. 

Pdf povezava : Razpis za podoktorsske štipendije MSCA v Obzorju

Youtube : povezava

Novosti Evropske noči raziskovalcev v Obzorju Evropa

Univerza v Mariboru je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, organizirala dogodek, namenjen predstavitvi novosti Evropske noči raziskovalcev v Obzorju Evropa (HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01: European Researchers’ Night 2022-2023) za prijavitelje in vse, ki jih programske vsebine zanimajo.   

Izvajalci: dr. Stojan Sorčan, nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020, ukrepi Marie Skłodowska-Curie, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ); Dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov Ljubljana; Mag. Brigita Krsnik Horvat, koordinatorica projekta ENR2021 – ZATE, Univerza v Mariboru; Oscar Barreiro Mouriz, Izvajalska agencija za raziskave Evropske komisije; Julie Leprêtre, gen. direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije; Mag. Darija Valančič, nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020 – pravne in finančne zadeve, MIZŠ. 

Povezave :

MSCA and Citizens, MSCA and Citizens-call, ENR2021_ZATE

Youtube: tukaj