Preliminarni program preddogodkov osrednjega dogodka v obdobju maj – september 2021:

Na vseh (spletnih) dogodkih Evropske noči raziskovalcev 2021 projekta ZATE poteka snemanje in fotografiranje, zajete bodo tudi zaslonske slike. Udeleženci in organizatorji bodo posneti in fotografirani. S klikom na povezavo za udeležbo na spletnem dogodku dajejo udeleženci dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji za snemanje, fotografiranje in zvočno snemanje in uporabo posnetkov po lastni presoji. Udeleženci zato ne bodo uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim. 

 Zaradi epidemioloških razmer bodo vsi preddogodki maja in junija potekali v spletni obliki. 

 

Vljudno vabljeni in dobrodošli! 

Razstava-multisenzorna prestavitev: »POLYLEG 0.1 – časovna matrica upodobitve«

Dogodek Univerze na Primorskem je stičišče predstavitve znanstvenih dognanj s presekom intervencije vizualno umetniških posegov. Skupaj tvorijo konglomerat upodobitev oblik – tistih sporočilnih vrednosti, ki vplivajo na vsebinske transformacije vizualnega koda. V ta namen se z interdisciplinarnim pristopom iz zgodovinskih kontekstov, časovnih razvojev in sprememb na podlagi evolucijskih smernic tvori estetizacija.  

V procesu sledi spremljanje predpostavk konstrukta novih futurističnih form, ki se vežejo na sporočilni prenos koda vidnega, dekodificiranega in haptičnega zaznavanja. »POLYLEG 0.1 – časovna matrica upodobitve« predstavlja ponazoritev umetno zgrajene oblike na podlagi znanstvenih dosežkov, ki se porajajo v večplastni obliki. Skozi umetniško in znanstveno predstavitev dojemanja podatkovnih in slikovnih baz razvito v multisenzorno izkušenjsko podoživljanje se obiskovalec znajde umeščen v novozgrajeno obliko. Individualizirano dojemanje, ki ga lahko opišemo zgolj skozi ambivalentno multivokalnost sprejemanja in zavračanja umetnosti, tvori bazični pogoj za aktivni vstop v diskurzivno polje razumevanja vloge znanosti in umetnosti v prihodnosti. 

Raziskovalci UP: izr. prof. dr. Boris Kavur, izr. prof. dr. Tilen Žbona. 

Razstava bo odprta 10-30. septembra v stavbi Armerija Rektorata Univerze na Primorskem

Spletna okrogla miza: Doktorski študij – priložnost na začetku karierne poti

Okrogla miza Fakultete za podiplomski študij (FPŠ) Univerze v Novi Gorici bo organizirana kot spletni dogodek preko videokonferenčnega sistema in je namenjena mladim, ki jih zanima znanost in bi se radi na svoji karierni poti aktivno vključili v znanstveno raziskovalno delo na različnih področjih znanosti od naravoslovja in tehnike do humanistike ali na izrazito interdisciplinarnih področjih, kot so znanost o okolju, trajnostni razvoj grajenega okolja ali krasoslovje. Na okrogli mizi bodo sodelovali direktorji osmih doktorskih programov, ki se izvajajo na FPŠ, in dekan FPŠ. Namen okrogle mize je spodbuditi mlade na začetku svoje karierne poti, da se odločijo za pridobitev raziskovanih izkušenj, ki jih pozneje v poklicni karieri lahko izkoristijo tako v akademskem okolju kot v drugih poklicnih usmeritvah v gospodarstvu ali negospodarskih dejavnostih. Sodelujoči na okrogli mizi bodo predstavili kakšne kompetence, ne le strokovne, ampak tudi generične, lahko študentje pridobijo v okviru doktorskega študija in kakšne možnosti se jim s tem odprejo na bodoči karierni poti in pri osebnostnem razvoju. Poslušalci bodo imeli možnost aktivnega vključevanja v razgovor z raziskovalci s postavljanjem vprašanj, na katera bodo člani okrogle mize neposredno odgovarjali. Predvajali se bodo tudi kratki predstavitveni video filmi, ki bodo na poljuden način ilustrirali raziskovalno delo doktorskih študentov na različnih področjih. 

Raziskovalci UNG: prof. dr. Iztok Arčon, doc. dr. Ana Toroš, prof. dr. Saša Dobričič, prof. dr. Anton Brancelj, doc. dr. Martina Bergant Marušič, prof. dr. Martin Knez, prof. dr. Arthur Stepanov, prof. dr. Gabrijela Zaharijas. 

Povezane spletne strani:  

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/

http://www.ung.si/en/study/graduate-school/

Spletna delavnica: Odprta znanost, etika in enakost spolov v raziskovanju

21.9.2021 , 10:00 -11:30 MS Teams

Spletno delavnico o odprti znanosti, etiki in enakosti spolov v raziskovanju organizira Univerza v Mariboru v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 

Izvajalci: dr. Andreja Umek Venturini, dr. Ivan Skubic, ga. Uršula Konečnik

Vabilo na prestavitev: tukaj

Za ogled gradiva kliknite na izbran naslov:

Etika v OE-dr. Andreja Umek Venturini, Odprta znanost v OE – dr. Ivan Skubic, Vključujoča znanost v OE – Uršula Konečnik

Posnetek predstavitve je na voljo tukaj : povezava.

Delavnica za trenerje in multiplikatorje poljudnoznanstvenega komuniciranja

(primarno za raziskovalce konzorcija)  

Znanstveni slam

23. 9. 2021, 19:00 – 21:00, Vetrinjski dvor v Mariboru  

Znanstveni slam organiziramo v sodelovanju z Znanost na cesti. 

Na Znanstvenem slamu se bo predstavilo sedem raziskovalcev z naravoslovnih in družboslovnih ved. Dogodek bosta popestrila novinarka Maja Ratej in stand-up komik Aleš Novak. 

Člani ocenjevalne komisije:
Renata Dacinger, Darja Potočan (Radio Si)

Program:
1. VOZ zagotavlja bistvo uspeha generacije Y in Z, Petra Cajnko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
2. Sprosti se legalno, Taja Žitek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UM
3. Zakaj se različne generacije turistov odpravljajo v gore?, Tomi Špindler, Fakulteta za turizem, UM
4. “Job” prek platforme – ali si res sam svoj šef?, Aljoša Polajžar, Pravna fakulteta UM
5. Kako oprati perilo?, Branko Neral, Fakulteta za strojništvo, UM
6. Gibalna aktivnost otrok in mladostnikov ̶ pravica, možnost, privilegij, Joca Zurc, Filozofska fakulteta, UM
7. Razvijanje algoritmičnega mišljenja za mlajše otroke, Marjeta Capl, Pedagoška fakulteta, UM

Dogodek bomo snemali in prenašali preko YouTube kanalov Univerze v Mariboru in Znanost na cesti.

Vse prireditve Evropske noči raziskovalcev 2021 v živo potekajo skladno z ukrepi. Za obisk dogodkov je pogoj PCT.

Spletna predstavitev: Priložnosti za pričetek in razvoj raziskovalne kariere: program Mladi raziskovalci, ARRS in programa Marie Skłodowska-Curie v Obzorju Evropa

9. 6. 2021, 9.00 – 13.00 v MS Teams 

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, spletni dogodek z naslovom Priložnosti za pričetek in razvoj raziskovalne kariere, ki se bo odvijal v sredo, 9. junija 2021, s pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS Teams na povezavi tukaj.  

Dogodek je namenjen predvsem mladim, ki bi želeli vedeti več o tem, kako pričeti karierno pot poklicnega raziskovalca, katere pogoje je potrebno izpolnjevati, kakšni so postopki do zaposlitve ter s katerimi ukrepi EU skrbi za nadaljnji karierni razvoj. V primeru vprašanj pred dogodkom jih vljudno prosimo naslovite na ern@um.si

Izvajalci: ga. Mateja Ahčin, skrbnica programa Mladi raziskovalci, ARRS in dr. Stojan Sorčan, Nacionalna kontaktna oseba za program MSCA, MIZŠ. 

Kviz »Varstvo okolja in European Green Deal«

15. 6. 2021 – 15. 7. 2021 

(povezava na kviz bo objavljena naknadno, tudi na socialnih omrežjih) 

Raziskovalci UM Pravne fakultete: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, Izr. prof. dr. Aleš Ferčič, Doc. dr. Miha Šepec, asist. Jan Stajnko, asist. Denis Baghrizabehi, asist. Kristjan Zahrastnik, dr. Cocou Marius Mensah, asist. Katja Drnovšek. 

Kviz bo povezal znanja iz različnih EU projektov: 1. Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU – EU-EN4s, EU program JUSTICE, št. pogodbe z EU 831628, 2. Train to Enforce – Train 2 EN4CE, EU program JUSTICE, št. pogodbe z EU 854038, 3. European Investigation Order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation – EIO-LAPD, št. pogodbe z EU 831623 

Povezane spletne strani: 

https://www.eu-energylaw.com/https://www.pf.um.si/acj/,  https://eio-lapd.eu/

Predstavitev pomena raziskovanja v zdravstveni negi

3. 6. 2021 ob 10.30 

Dogodek po potekal na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor (vsa mesta za dogodek v živo so že zasedena) in v obliki vzporedne hibridne izvedbe v MS Teams, kjer se lahko pridružite s klikom na povezavo. Osrednje teme predstavitve: 

• Zakaj moramo v zdravstveni negi raziskovati in kako nam to pomaga pri vsakdanjem delu s pacienti (viš. predav. mag. Barbara Donik) 

  • Raziskovanje je lahko tudi »igranje« – predstavitev igrifikacije na področju učenja in raziskovanja (asist. Nino Fijačko) 
  • Delo raziskovalca v zdravstveni negi v kliničnem okolju – potek izvedbe raziskave in načini raziskovanja v zdravstveni negi (viš. predav. mag. Anton Koželj) 

Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa

3. 6. 2021 ob 9.00 

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, mag. Darijo Valančič, nacionalno kontaktno osebo za Obzorje 2020 za pravne in finančne zadeve, spletno srečanje z naslovom Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa, ki bo v četrtek, 3. 6. 2021, s pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS Teams na tej povezavi.   

Spletno srečanje je namenjeno finančnikom, računovodjem, kadrovnikom, pravnikom in vsem, ki se srečujejo s projekti Obzorje Evropa. 

Izvajalka: mag. Darija Valančič, Nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020 – pravne in finančne zadeve 

Zaposleni Univerze v Mariboru se na dogodek prijavijo tukaj. 

Spletna delavnica: Kako pripraviti uspešno prijavo na razpis ERC-2021-AdG

28. 5. 2021 ob 9:00 

Spletno delavnico o pripravi uspešne prijave na razpis ERC-2021-AdG organizira Univerza v Mariboru v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Dogodek je namenjen prijaviteljem na javni razpis MSCA PF, ki bo objavljen predvidoma med 20.5.2021 in 31.8.2021.  

Delavnica bo potekala s pomočjo orodja MS Teams na povezavi tukaj. 

Izvajalci: dr. Andreja Umek Venturini, ERC NKO, MIZŠ.