PRAVNO OBVESTILO:

Na tem dogodku poteka snemanje in fotografiranje. Če vstopite na lokacijo dogodka, boste lahko posneti in fotografirani.  Z vstopom na to lokacijo, dajete dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji, da vas lahko snemajo, fotografirajo, zvočno snemajo in uporabijo vaše posnetke po lastni presoji. Obiskovalci zato ne boste uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim.

V kolikor se z zgoraj navedenim ne strinjate, vljudno prosimo, da s tem seznanite organizatorje na: ern@um.si. E-sporočilu obvezno priložite visokokakovostni sken fotografije z osebnega dokumenta, da vas lahko organizator izloči iz vseh posnetkov in fotografij. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Univerze v Mariboru je doc. dr. Miha Dvojmoč (dpo@um.si).

Za vsebine in stališča, predstavljene na spletnih straneh, izražene v medijih novicah, publikacijah, socialnih omrežjih, (pred)dogodkih in vseh drugih komunikacijskih oblikah projekta Znanost za vse, Evropske noči raziskovalcev 2021, so izključno odgovorni avtorji. Vsebine ne odražajo stališč Evropske izvajalske agencije za raziskave, ki ni odgovorna za morebitno uporabo predstavljenih vsebin in informacij.

UNIVERZA V NOVI GORICI

9:00 – 17:00

Lokacija: Nova Gorica – Bevkov trg

Doktorski študij – priložnost na začetku karierne poti

Lokacija: Spletna predstavitev 

Čas dogodka: 11:30 

Okrogla miza, organiziran kot spletni dogodek preko videokonferenčnega sistema, je namenjena širokemu krogu mladih, ki jih zanima znanost in bi se radi na svoji karierni poti aktivno vključili v znanstveno raziskovalno delo na različnih področjih znanosti od naravoslovja in tehnike do humanistike ali na izrazito interdisciplinarnih področjih, kot so znanost o okolju, trajnostni razvoj grajenega okolja ali krasoslovje. Na okrogli mizi bodo sodelovali direktorji in direktorice doktorskih programov Fakultete za podiplomski študij(FPŠ) in dekan FPŠ. Na okrogli mizi želimo spodbuditi mlade na začetku svoje karierne poti, da se odločijo za pridobitev raziskovanih izkušenj, ki jih pozneje v poklicni karieri lahko izkoristijo tako v akademskem okolju kot v drugih poklicnih usmeritvah v gospodarstvu ali negospodarskih dejavnostih. Sodelujoči na okrogli mizi bodo predstavili kakšne kompetence, ne le strokovne ampak tudi generične, lahko študentje pridobijo v okviru doktorskega študija in kakšne možnosti se jim s tem odprejo na bodoči karierni poti in pri osebnostnem razvoju. Poslušalci bodo imeli možnost aktivnega vključevanja v razgovor z raziskovalci s postavljanjem vprašanj, na katera bodo člani okrogle mize neposredno odgovarjali. 

Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=dg4R8Zp9og8 

Vloga krožnega gospodarstva pri trajnostnem razvoju

Lokacija: Spletna predstavitev 

Čas dogodka: ob 10.40 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.40 uri. 

Krožno gospodarstvo je izpostavljeni izvedbeni koncept za prehod v trajnostno družbo, ki ga promovira evropska politika, veliko nacionalnih oblasti, agencij in nevladnih organizacij ter celo mnoga podjetja po vsem svetu. Hitrejšo implementacijo krožnega gospodarstva zavira površna, nesistematična in velikokrat pristranska razlaga koncepta, ki se zdi kot zbirka nejasnih in nepovezanih idej iz številnih raziskovalnih področij. V prispevku bodo osvetljene ključne lastnosti in razlike med trajnostjo, trajnostnim razvojem in industrijsko ekologijo kot najpogosteje uporabljeni približek za krožno gospodarstvo. Po pregledu krožnega gospodarstva, kot ga razume aktualna evropska politika, bo podan predlog celovitega koncepta krožnega gospodarstva z uravnoteženo tridimenzionalnostjo in opisana uspešna implementacija v občini Kočevje. 

Predavatelj: Henrik Gjerkeš 

Youtube: tukaj

Kreativni računalnik: Pomočnik pri odkrivanju znanja iz podatkov

Lokacija: Spletna predstavitev 

Čas dogodka: ob 9.50 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.50 uri. 

Računalniška ustvarjalnost je multidisciplinarno področje znanosti na presečišču umetne inteligence, kognitivne psihologije in filozofije. Cilj področja je razvoj računalniških programov, sposobnih kreativnega delovanja, kakršnega poznamo ljudje. Predavanje se osredotoči na odkrivanje zakonitosti v podatkih z uporabo programov za strojno učenje, s katerimi lahko izluščimo novo znanje iz tabelaričnih podatkov in korpusov besedil. 

Predavateljica: Nada Lavrač 

Youtube: tukaj

Reševanje problemov in odločanje

Lokacija: Spletna predstavitev (predstavitev bo v angleškem jeziku) 

Čas dogodka: 09:00. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:00 

Za diagnosticiranje situacije, učinkovito obvladovanje in iskanje ustrezne rešitve za različna vprašanja v življenju se je potrebno naučiti tehnik za reševanje problemov in za odločanje. Te tehnike nam pomagajo analizirati dejanske informacije, primerjati pričakovanja z resničnostjo in se osredotočiti na temeljne vzroke problema. Pri reševanju problemov je npr. lahko neustrezno, če alternative ocenjujemo sproti kot se pojavljajo, kadar ni dovolj, da je izbrana prva sprejemljiva alternativa. V interaktivnem pogovoru bomo predstavili različne vidike reševanja problemov in odločanja. 

Raziskovalca: dr. Hashem Bordbar 

Youtube: tukaj

Predstavitev raziskovalnih tehnik v psiholingvistiki, primer jezikovnega testa JERA (JEzikovno RAzumevanje)

Lokacija dogodka: Spletna predstavitev

Čas dogodka: ob 11.30 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.30 uri. 

Cilj psiholingvistike je odkriti miselne predstave in procese, skozi katere ljudje ustvarjajo in razumejo jezik. V ta namen se uporablja širok nabor tehnik in metod. Najprimernejša psiholingvistična metoda je izvedba nadzorovanega eksperimenta. To pomeni, da raziskovalec manipulira z neodvisno jezikovno spremenljivko, s pomočjo katere lahko nadzira določene vidike obdelave jezika in nato izmeri učinek manipulacije z odvisno spremenljivko, ki nas zanima. Ustvarili smo jezikovni test JERA (JEzikovno RAzumevanje), ki ga bomo na predstavitvi tudi predstavili. 

Raziskovalka: Nika Pušenjak Dornik 

Youtube: tukaj

Predavanje s praktično demonstracijo: “Ustvarjanje 3D podobe v 19. stoletju” (predstavitev v angleškem jeziku)

Lokacija dogodka: Ekscenter, Delpinova 20, Nova Gorica. V primeru zdravstvenih omejitev bo dogodek potekal na spletu. 

Čas dogodka: ob 10.40 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.30 uri. 

“Pustite resničnost doma.” Ta odredba se pogosto uporablja za pripravo gledalcev na podobe, ki jih dvignejo iz lastnega občutka za prostor in čas ter ločijo od materialne resničnosti. Medtem ko danes takšnim podobam pravimo “navidezne” (virtualne) ali “poglobljene”, so v preteklosti v času razsvetljenstva bile poimenovane “naprave radovednosti” ali “filozofske igrače”. In medtem ko te podobe danes srečujemo v javnih prostorih, kot so trgovine z elektroniko in kinodvorane, so ljudje prve “navidezne” podobe uživali v dnevnih sobah lastnih domov. Demonstracije na tej znanstveni delavnici bodo javnosti predstavile tehnike izdelave tridimenzionalnih podob, ki so v devetnajstem stoletju služile za namene znanstvenega opazovanja in zabave ljudi. S pomočjo naprav, starih med sto in dvesto let, bodo te tridimenzionalne podobe prikazane ob krajšem informativnem predavanju, ki bo pojasnilo njihovo preprosto delovanje. 

Raziskovalka: Eszter Polonyl, s pomočjo študentke Ane Prebil 

Premikanje skozi rudnik

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: 11:30. Isti dogodek se bo ponovi ob 15:30 

Diagnostika je predpogoj za začetek katere koli hipoteze. Najprej moramo vgotaviti kaj se dogaja, nato se odločimo, kako ukrepati. Protitelesa so najmočnejši reagenti za odkrivanje biomarkerjev bolezni, patogenih mikroorganizmov, pa tudi onesnaževalcev v hrani ali za identifikacijo beljakovin, vključenih v določen celični proces. So selektivni in imajo visoko afiniteto do svojih antigenov, lahko med bližnjimi različicami ločijo celo blokado in inaktivirajo molekularne interakcije, ki povzročajo bolezni. Skupaj s temi prednostmi imajo nekatere tehnične pomanjkljivosti (dolga doba njihove priprave, zvišane proizvodne stroške, veliko maso, ki ovira nekatere aplikacije, okoren inženiring), ki jih je mogoče premagati z uporabo zbirk fragmentov rekombinantnih protiteles. Tu predstavljamo naše izkušnje s knjižnicami nanoteles in adhironov, dveh majhnih veziv z odličnimi biofizikalnimi lastnostmi. 

Predavatelj: Izr. prof. dr. Ario de Marco 

Youtube: tukaj

Majhni delci so vsepovsod okoli nas

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: 09:50. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:30 

Predavanje v angleškem jeziku. 

Majhni, lebdeči delci v atmosferi planeta Zemlje, pogovorno imenovani aerosoli, igrajo pomembno vlogo, čeprav je večina teh delcev nevidno majhna. Na primer, aerosoli so potrebni za nastanek oblakov, ki jih pogosto občudujemo na nebu. Oblaki so sestavljeni iz majhnih, zamrznjenih ali tekočih, kapljic vode in imajo pomembno vlogo v vodnem ciklu planeta Zemlje (tako imenovanem hidrološkem ciklu) in tudi pri podnebnih spremembah. Atmosferski aerosoli so odgovorni še za druge pojave, kot so: mavrice in dramatična rdeča barva neba med sončnim zahodom. Danes je velik delež aerosolov v okolju posledica človeške aktivnosti, ki prispeva k onesnaženju zraku in predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. V tem predavanju bomo spoznali pomen atmosferskih aerosolov, njihove mehanizme nastajanja in podali primere človekove dejavnosti, ki vplivajo na pojav atmosferskih aerosolov. 

Predavatelj: Katja Dzepina 

Youtube: tukaj

Onesnaževalci nove generacije: kako se rastline odzivajo nanje

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: 09:00. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:00 

Predavanje v angleškem jeziku. 

“Onesnaževala nove generacije“ so vsa onesnaževala, ki so bila v okolje vnesena v 20. stoletju; kot je plastika. Plastiko je mogoče v okolje vnesti neposredno, na primer z uporabo plastične folije, ali posredno, z uporabo blata iz čistilnih naprav kot gnojilo. Cilj naše raziskave je z biometričnimi in biokemičnimi analizami oceniti, kako te eksogene snovi vplivajo na rastline. 

Predavatelj: Sara Pignattelli 

Youtube: tukaj 

Koliko plastike jeste?

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: 11:30. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:30 

Predavanje v angleškem jeziku 

Mikroplastika (MP) so drobni delci plastike, običajno velikosti od 1 nm do 5 mm, ki so rezultat komercialnih izdelkov ali nastanejo zaradi razgradnje večjih kosov plastike, kot so plastični odpadki, tkanine ali zaradi obrabe pnevmatik. MP najdemo skoraj povsod v okolju in danes onesnažujejo cel planet od snega, zemlje, zraka in najglobljih delov oceana. Znano je tudi, da MP ljudje v telo vnašajo tako da jo vdihujejo in uživajo s hrano in vodo. Trenutno nimamo trdnih dokazov, da MP ogroža ljudi, splošno znano pa je, da se MP v okolju kopiči kot dolgotrajno onesnaževalo. MP je novo nastajajoče raziskovalno področje, saj obstaja mnogo vrzeli v znanju o različnih vidikih MP. Na predavanju bomo spoznali vire in vrste mikroplastike ter različne metodologije vzorčenja slednje. Pogovorili se bomo tudi o zaskrbljenosti javnosti zaradi vse večje pojavnosti MP, o razgradnji običajnih in biološko razgradljivih polimerov ter o analitičnih metodah za merjenje razgradnje. Obravnaval bom tudi oceno pojavnosti MP v čistilni napravi v Sloveniji in načine njenega odstranjevanja. 

Raziskovalec: Vaibhav Budhiraja, Projekt Limnoplast 

Youtube: tukaj  

gASTRONOMSKA izkušnja: Energični zajtrk na Nizu teleskopov Čerenkov

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: 10:40. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:00 

Predavanje v angleškem jeziku 

Opazovalci zvezd že dolgo uporabljajo različne razgledne točke, s katerih občudujejo čudeže naše galaksije in širše, si prizadevajo odkriti svoje skrivnosti in razširiti naše razumevanje vesolja. Niz teleskopov Čerenkov (angl. Cherenkov Telescope Array, CTA) bo k temu tud v prihodnje veliko pripomogel z razkrivanjem povsem novega in vznemirljivega pogleda na razburkano nebo, in prinašal revolucionarna spoznanja o agresivnem, visokoenergijskem vesolju. Visoko nad oblaki, na vrhu skalnatih vrhov otoka La Palma, in umeščen v dolino velikega, pustega prostranstva čilske puščave Atakama, se postavljajo temelji največjemu in najnaprednejšemu zemeljskemu observatoriju za zaznavanje žarkov gama. Vstopimo na krov in se odpravimo na pot, da bomo razumeli nekatere najbolj nestanovitne in skrivnostne pojave, ki jih poznamo, ali pa morda z uporabo CTA celo spoznali nove. 

Raziskovalec: Saptashwa Bhattacharyya, Center za astrofiziko in kozmologijo 

Youtube: tukaj

Virtualna znanstvena malica. Se Burja ustavi za kosilo?

Lokacija: Na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: 09:00. Isti dogodek se bo ponovil ob 13:00 

Predavanje v angleškem jeziku 

Burja je pojav, ki nastane na zavetrni strani gorskih verig, kjer zaradi toka hladnega zraka čez oviro nastanejo močni pobočni vetrovi. Povezan je s prisotnostjo toplih zračnih mas v nižinah jugozahodne Slovenije in stabilnih hladnih zračnih mas nad osrednjo Slovenijo, ki se ob gorski pregradi prelivajo v dolino. Razgiban relief jugozahodne Slovenije, ki se v manj kot 30 kilometrih od morske obale dvigne do Kraške planote, pade v Vipavsko dolino in se nato spet dvigne v planoto Trnovskega gozda, omogoča razvoj burje v Vipavski dolini. Poglavitna značilnost burje so močni sunki. V Vipavski dolini izvajamo meritve vetra s visoko ločljivostjo, ki so ključne za raziskave pojava burje. Dogajanje v troposferi ob pojavu burje redno opazujemo tudi z uporabo lidarja, ki zazna vertikalne atmosferske structure, ter s pomočjo numeričnih simulacij. 

Raziskovalka: Marija Bervida, Center za raziskave atmosfere 

Youtube: tukaj

Znanje in znanost v ozadju pridelave vina

*Lokacija dogodka: Na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: Od 11.30 do 12.15 ure. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.30 uri.* 

Odkrijte z nami čarobni svet vinarstva! V okviru predavanja bo poslušalcem predstavljeno, kakšna aplikativna znanja s področja biologije, kemije, biokemije, fizike in mikrobiologije mora strokovnjak pridelave vina poznati, če želi razumeti in obvladovati proces pridelave vina od grozdja pa do kozarca … in še naprej. Poslušalci predavanja bodo lahko spoznali tudi nove in zanimive trende v znanstvenih raziskavah s tega področja, zakaj so tovrstne raziskave sploh potrebne in kakšni so znanstveniki, ki na tem področju delujejo, in kako morajo med seboj sodelovati, da lahko s svojimi rezultati pomagajo pridelovalcem vina ali drugim uporabnikom novih znanj. 

Raziskovalki: dr. Branka Mozetič Vodopivec in dr. Melita Sternad Lemut 

Youtube 1 – https://www.youtube.com/watch?v=OPx0WCmdXlk 

Youtube 2 : tukaj

Pred-sedanje občutljivosti / Pre-Present Sensitivities / Filmski program Ars Electronica Garden x Noč raziskovalcev

Lokacija: Ekscenter, Delpinova 20, Nova Gorica. V primeru zdravstvenih omejitev bo dogodek potekal na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: ob 16:00 uri 

Projekcija v sodelovanju z novogoriškim Ars Electronica vrtom. Skozi vtise občutljivosti študentski filmski program dvomi o minljivosti, omejenosti, tišini, bližini, glasu, dotiku, užitku in strahovih veliko pred prihodom »nove korona resničnosti«, ki grozi, da bo zajela vse v nas in ohromila že tako negotovo prihodnost. 

Filmi: Katarina Blažič, Pogovor brez konca, 2020, 5’, Irena Gatej, Vožnja, pesem za očeta, 2018, 13’, Sandra Jovanovska, Soma, 2019, 9’, Ivana Kalc, Lazarus, 2021, 24’, Aljaž Lavrič, Tišina, 2021, 3’, Boris T. Matić, Strah, 2020, 4’, Anja Paternoster, Bela, črna in prava ljubezen, 2021, 5’, Ana Prebil, Kadilka, 2020, 2’, Miha Reja, Za zaprtimi roletami, 2020, 3’. 

Kontaktna oseba: doc. Tina Smrekar 

Brez strahu / Fear Free, TV Free Europe / Filmski program Ars Electronica Garden x Noč raziskovalcev

Lokacija: Ekscenter, Delpinova 20, Nova Gorica. V primeru zdravstvenih omejitev bo dogodek potekal na spletu, platforma Zoom 

Čas dogodka: Ob 14:00 uri 

Projekcija v sodelovanju z novogoriškim Ars Electronica vrtom. TV-oddaja Fear Free je končna produkcija mednarodnega projekta TV Free Europe, ki je nastala kot skupinsko delo sodelujočih študentk in študentov ter mentoric in mentorjev. Kot izhodišče za razmišljanje o strahu in njegovih številnih obrazih, ki predstavlja eno od glavnih tem celotnega projekta, so študentke in študenti opravili pogovor z enim od članov skupine Laibach, Janijem Novakom. Prav tako so raziskali nove oblike in tehnike ter osnovna načela TV-produkcije in njene značilnosti v današnjem času. 

Projekt TV Free Europe raziskuje možnost svobode (zlasti govora) in resnične spremembe, njegov cilj je povezati različne glasove in zgodbe ter lokacije in čase, zgodovinske teme s trenutnimi ter prihodnjimi dejstvi in fikcijami. Forma TV-programa postane horizontalni medij, ki ustvarja takojšnjo platformo za izmenjavo med ljudmi. 

Kontaktna oseba: doc. Tina Smrekar 

Di(y)storzor – osnovna / Delavnica na presečišču znanosti in umetnosti konS x Noč raziskovalcev

Lokacija: Ekscenter, Delpinova 20, Nova Gorica 

Čas dogodka: Od 15:00 do 18.00 ure. V primeru zdravstvenih omejitev dogodek odpade. 

Starost udeležencev: 13+ 

Število udeležencev je omejeno, obvezne prijave na Prijave na dogodek 

Osnovna ustvarjalna delavnica , na kateri bomo izdelali distorzor, ki s preoblikovanjem/popačenjem vhodnega avdiosignala izhodnemu dodaja višje harmonske komponente. Originalni zvok tako obogati, ga obarva in naredi bolj grobega – hreščečega. Delavnica je organizirana v sodelovanju s projektom konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost. 

Kontaktna oseba: doc. Tina Smrekar 

Predavanje s praktično demonstracijo: “Ustvarjanje 3D podobe v 19. stoletju” (predstavitev v angleškem jeziku)

Lokacija dogodka: Ekscenter, Delpinova 20, Nova Gorica. V primeru zdravstvenih omejitev bo dogodek potekal na spletu. 

Čas dogodka: ob 10.40 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.30 uri. 

“Pustite resničnost doma.” Ta odredba se pogosto uporablja za pripravo gledalcev na podobe, ki jih dvignejo iz lastnega občutka za prostor in čas ter ločijo od materialne resničnosti. Medtem ko danes takšnim podobam pravimo “navidezne” (virtualne) ali “poglobljene”, so v preteklosti v času razsvetljenstva bile poimenovane “naprave radovednosti” ali “filozofske igrače”. In medtem ko te podobe danes srečujemo v javnih prostorih, kot so trgovine z elektroniko in kinodvorane, so ljudje prve “navidezne” podobe uživali v dnevnih sobah lastnih domov. Demonstracije na tej znanstveni delavnici bodo javnosti predstavile tehnike izdelave tridimenzionalnih podob, ki so v devetnajstem stoletju služile za namene znanstvenega opazovanja in zabave ljudi. S pomočjo naprav, starih med sto in dvesto let, bodo te tridimenzionalne podobe prikazane ob krajšem informativnem predavanju, ki bo pojasnilo njihovo preprosto delovanje. 

Raziskovalka: Eszter Polonyl, s pomočjo študentke Ane Prebil 

Di(y)storzor – napredna / Delavnica na presečišču znanosti in umetnosti konS x Noč raziskovalcev

Lokacija: Ekscenter, Delpinova 20, Nova Gorica. V primeru zdravstvenih omejitev dogodek odpade. 

Čas dogodka: Od 10:00 do 13.00 ure. 

Starost udeležencev: 13+ 

Število udeležencev je omejeno, obvezne so pred-prijave preko Prijave na dogodek 

Napredna ustvarjalna delavnica, na kateri bomo izdelali distorzor, ki s preoblikovanjem/popačenjem vhodnega avdiosignala izhodnemu dodaja višje harmonske komponente. Originalni zvok tako obogati, ga obarva in naredi bolj grobega – hreščečega. Delavnica je organizirana v sodelovanju s projektom konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost. 

Kontaktna oseba: doc. Tina Smrekar 

Program Fakultete za podiplomski študij

Podroben opis programa in dogodkov na voljo tukaj.

Program Poslovno tehniške fakultete

Podroben opis programa in dogodkov na voljo tukaj.

Program Fakultete za humanistiko

Podroben opis programa in dogodkov na voljo tukaj.

Program Fakultete za znanosti o okolju

Podroben opis programa in dogodkov na voljo tukaj.

Program Fakultete za naravoslovje

Podroben opis programa in dogodkov na voljo tukaj.

Program Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo

Podroben opis programa in dogodkov na voljo tukaj.

Program Akademije umetnosti

Podroben opis programa in dogodkov na voljo tukaj.

EEG/ERP jezikoslovna raziskava

Predstavili bomo naš EEG/ERP laboratorij in preprost ERP lingvistični eksperiment. Naš EEG laboratorij je opremljen z napravo za merjenje EEG/ERP signalov. Za predstavitev dražljajev laboratorij uporablja E-Prime in Psychtoolbox. 

EEG je elektrofiziološka metoda, ki se uporablja za beleženje električne aktivnosti možganov. ERP je izraz za elektrofiziološke odzive oz. elektrokortikalne potenciale, ki jih sproži stimulacija in aktivacija nevronov. Za generiranje stimulacije lahko uporabimo določene psihološke dogodke ali sprožilne senzorje. Uporabljamo tri glavne vire stimulacije ERP: vizualne, slušne in taktilne. Pri raziskovanju jezika raziskujemo, kako se obdelava jezika sčasoma odvija ali pa preizkušamo modele kognitivnih procesov in ocenjujemo, kako se ti modeli preslikavajo v delovanje možganov. 

https://www.researchgate.net/profile/Nika_Pusenjak_Dornik2http://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-kognitivne-znanosti-jezika/ljudje/  

Raziskovalca: dr. Nika Pušnjak Dornik, prof. dr. Artur Stepanov 

Znanstvena predstavitev/delavnica o izdelavi 3D podob v 19. stoletju

“Pustite resničnost doma.” Ta napoved se pogosto uporablja za pripravo gledalcev na podobe, ki jih dvignejo iz lastnega občutka za prostor in čas ter ne ločijo fikcije od materialne resničnosti. Medtem ko danes takšnim podobam pravimo “navidezne” (virtualne) ali “poglobljene”, so v preteklosti v času razsvetljenstva bile poimenovane “naprave radovednosti” ali “filozofske igrače”. In medtem ko te podobe danes srečujemo v javnih prostorih, kot so trgovine z elektroniko in kinodvorane, so ljudje prve “navidezne” podobe uživali v dnevnih sobah lastnih domov. Demonstracije v tej znanstveni delavnici bodo javnosti predstavile tehnike izdelave tridimenzionalnih podob, ki so v devetnajstem stoletju služile za namene znanstvenega opazovanja in zabave ljudi. S pomočjo naprav starih med sto in dvesto let bodo te tridimenzionalne podobe prikazane ob krajšem informativnem predavanju, ki bo pojasnil njihovo preprosto delovanje. Načrtovana vzporedno s predstavitvijo naprav za navidezno resničnost 21. stoletja Aleša Vaupotiča, si ta predstavitev prizadeva ustvariti zanimanje za navidezne podobe kot kulturnega predmeta in zgodovinskega artefakta pri dijakih in njihovih družinah. 

https://ung.academia.edu/EszterPolonyihttp://www.ung.si/en/research/research-centre-for-humanities/about/http://www.ung.si/sl/raziskave/raziskovalni-center-za-humanistiko/ljudje/  

Raziskovalca: izr. prof. Aleš Vaupotič, doc. dr. Eszter Polonyl 

Delavnica o povečani resničnosti v Goricah

Na delavnici se bodo obiskovalci-sodelujoči seznanili z jezikom povečane resničnosti kot obliko t. i. videa zaprtega krogotoka. Ogledali si bodo obstoječi projekt v obe Goricah in izdelali lastne intervencije v povečano resničnost (delavnica iz 3-D modeliranja). 

http://www.ung.si/en/research/research-centre-for-humanities/about/  

http://www.ung.si/sl/raziskave/raziskovalni-center-za-humanistiko/ljudje/  

Raziskovalca: izr. prof. Aleš Vaupotič, doc. dr. Eszter Polonyl 

Znanstvena kavarna o aktivnem okoljskem državljanstvu

Znanstvena kavarna o okoljskem državljanstvu je namenjena diskusiji o okoljskih izzivih. Naslovljeni bodo na treh ravneh: šolstvo, gospodarstvo in civilna družba. Prva raven bo naslovil doc. dr. Željko Oset, ki bo predstavil koncept okoljskega državljanstva, nastalega v okviru evropskega projekta COST ENEC. Predstavnik podjetja GEN-I bo govoril o načrtih za dosego prihodnosti brez fosilnih goriv, dr. Giustina Selvelli pa bo predstavila civilno-družbena gibanja za ohranitev naravnih vrednot v lokalnem okolju (npr. protestna akcija za ohranitev parka Gezi). Cilji dogodka so spodbuditev dialoga, opolnomočenje posameznikov in hkrati spodbuda za aktivno državljanstvo pri naslavljanju enega izmed najpomembnejših družbenih izzivov 21. stoletja. 

https://independent.academia.edu/%C5%BDeljkoOset

https://ung.academia.edu/GiustinaSelvelli

Raziskovalca: doc. Dr. Željko Oset, dr. Giustina Selvelli 

Med branjem oči skačejo po besedah

Pri branju se oči ne premikajo zvezno po črkah, temveč skačejo v približno enakomernih korakih iz besede na besedo, pri čemer hitrejši bralci delajo večje skoke kot počasnejši. Pri stavkih, ki vsebujejo jezikovne nenavadnosti – recimo nenavadne besede, neslovnične skladenjske vzorce ali tipkarske napake, se branje upočasni oz. zaustavi. V določenih primerih se oči lahko tudi vrnejo nazaj in začnejo brati znova. Z izmerjeno hitrostjo branja (naprava meri skoke in postanke oči) in prepoznanimi točkami, kjer se nam je branje zaustavilo lahko sklepamo na slovničnost ali neslovničnost izbranega stavka, na nenavadnost besede oziroma preprosto na težavo, ki jo določena beseda oziroma slovnični element predstavlja bralcu. Takšne raziskave niso pomembne samo za jezikoslovje temveč tudi za študij in učenje branja. V okviru dogodka bomo s prenosnim sledilcem očesnih premikov v živo pokazali obiskovalcem, kako se oči premikajo po besedilu. Branje običajnega stavka bomo primerjali z branjem neslovničnih stavkov, branjem brezpomenskih stavkov, branjem stavkov z nenavadnimi besedami in stavkov z nekaj tipkarskimi napakami. Teorija branja bo na kratko obrazložena tudi na plakatu. 

http://www.ung.si/~fmarusic/  

Raziskovalca: prof. dr. Franc Marušič, doc. dr. Aleš Žaucer, dr. Petra Mišmaš 

Youtube: tukaj

P6-0382 (A) – ARRS. 

Raziskovalne dejavnosti na fakulteti za znanosti o okolju.

Predstavili bomo raziskovalne dejavnosti na fakulteti za okoljske vede. Predstavljeni bodo filmi ali materiali, pripravljeni za čiščenje vode in zraka. Glavni poudarek je pokazati, kako pomembna so okoljska področja. Predstavljeni bodo tudi interaktivni poskusi čiščenja vode. Spletna predstavitev je tudi del programa. 

http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-raziskave-materialov/http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-vede-o-okolju-in-zivljenju/  

Raziskovalca: prof. dr. Saim Mustafa Emin, mag. Petra Makorič 

Youtube: tukaj

Kako ugotoviti, kaj je v juhi – slep in brez recepta?

Določiti izvor onesnaženja zraka je sestavljen iz 5. korakov. Določitev izvorov onesnaženja zraka je kompleksen problem, zaradi nastajanja aerosolov v atmosferi iz emitiranih plinov v ozračje. Naše znanje na tem področju napreduje, ampak še vedno nas čakajo zanimiva in pomembna odkritja na tem področju.

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/

Raziskovalec: prof. dr. Griša Močnik

ARRS P1-0385 Daljinsko zaznavanje atmosferskih lastnosti

Steklo za kuhanje in ne samo to…

Ta spletni seminar predstavi kratek uvod v tehnologijo in fizikalne lastnosti silikagela. Steklo, ki ga uporabljamo v vsakdanjem življenju je sestavljeno in silikagela. Prisoten je tako v kuhinjski posodi, steklo na prenosnih telefonih, kot tudi del optičnih vlaken, ki so ogrodje interneta. Tudi v mikroelektroniki se ga uporablja kot upornik.

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/

Raziskovalec: Luigi Giacomazzi

CA17126 – Razumevanje in modeliranje močnih elektronskih vzbujanj (2018-2022), COST Action

ARRS-CEA Bilateral Project NC-0008; “Radiation induced paramagnetic dEfects in vitreous P2O5 and sodium PHosphate gLassES (REPHLES)”, (2019-2021)

Grafenski sendvič

Spletni seminar.

Kako izdelati grafenske sendviče: recepti za pripravo prožnih elektronskih elementov in superprevodnih materialov z  moduliranjem elektronskih značilnosti grafena. 

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/

Raziskovalka: Erika Tomsič

Youtube: tukaj

GASTRONOMSKA izkušnja – Spremenljivi izvori na nebu

Nočno nebo ni nespremenljivo. Med nočjo lahko opazujemo premikanje zvezd in Lune na nebu, meteorje ali celo komete. S prostim očesom pa težko vidimo bolj ekstremne dogodke v vesolju, ki prav tako spreminjajo svojo svetlost – od eksplozij zvezd, do dogodkov, kjer črna luknja raztrga zvezdo. V seminarju bomo spoznali različne vrste spremenljivih izvorov v vesolju.

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/

Raziskovalec: Taj Jankovič

ARRS J1-8136  “Astrofizika tranzientnih izvorov v dobi pregledov celotnega neba” (2017-2020)

Mikrobi so lahko tudi uporabni v živilstvu. Spoznajmo jih!

Mikobiološka delavnica bo namenjena osnovnim šolam (7.- 9. razred), kjer bodo otroci spoznali določene predstavnike mikroorganizmov, ki so odgovorni za proizvodnjo različnih živilskih produktov. V ospredju bodo vinske kvasovke in mlečnokislinske bakterije ter kakšna je njihova vloga pri fermentacijah, ki sta ključni pri pridelavi alkoholnih pijač. Na delavnici bodo učenci opazovali vinske kvasovke in mlečnokislinske bakterije s pomočjo svetlobnega mikroskopa ter spoznali kako jih gojimo in kako z njimi rokujemo v laboratoriju in na kakšen način jih lahko proučujemo. Nekatere vaje bodo učenci izvedli ob pomoči demonstratorja (mikroskopiranje, izvedba aseptične tehnike ob ognju kot je cepljenje ali priprava trdnih gojišč), druge bolj zahtevne naloge pa bo prikazal demonstrator.

http://www.ung.si/en/research/wine-research-centre/staff/, http://www.ung.si/en/research/wine-research-centre/projects/

Raziskovalca: Urban Česnik, Lorena Butinar

Youtube: tukaj

Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local and environmental sustainability« (št. pogodbe je vezana na št. projekta: 2018-1-0682)

Kemijska analiza arom v vinih

Ena glavnih značilnosti dobrega vina naj bi bila aroma samega vina, ki je sestavljena iz vonjav, ki jih zaznamo z nosom. Ko govorimo o vinu, je aroma povsem odvisna od lastne presoje in okusa vsakega posameznika. Če pa želimo ovrednoti arome v vinu povsem objektivno, jih je potrebno kvalitativno in kvantitativno določiti. Tak način določevanja posameznih arom lahko opravimo raziskovalnih laboratorijih opremljenih s specifičnimi analitskimi aparaturami. Za vsako posamezno aromo v vinu stoji določena spojina. Skupek vseh aromatičnih spojin in njihova koncentracija določata končno aromo vina. Tako lahko na osnovi analize posameznih aromatičnih spojin določimo geografsko poreklo določene sorte vina. Na predavanju bodo predstavljene analizne metode, ki omogočajo detekcijo posameznih arom v vinu.

http://www.ung.si/en/research/wine-research-centre/staff/; http://www.ung.si/en/research/wine-research-centre/projects/

Raziskovalec: Mitja Martelanc

Youtube: tukaj

Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local and environmental sustainability« (št. pogodbe je vezana na št. projekta: 2018-1-0682)

Polifenolni antioksidanti lokalnih sort sadja, grozdja in vina

Polifenolni antioksidanti so pomembne sestavine sadja, grozdja in vina, katerim pripisujejo številne zdravilne lastnosti. Raziskave o teh spojinah vključujejo primerjavo komercialnih z lokalnimi sortami in večina podatkov kaže, da imajo lokalne sorte večje vsebnosti teh fenolov, kar je lahko tudi posledica prilagoditve tovrstnih sadnih virst na stresne vplive iz okolja. V predavanju boste spoznali različne antioksidante, ki se nahajajo v sadju, grozdju in tudi pridelkih, ki jih iz njih lahko pridelamo – sok in vino.

http://www.ung.si/en/research/wine-research-centre/staff/, http://www.ung.si/en/research/wine-research-centre/projects/

Raziskovalka: Branka Mozetič Vodopivec

Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local and environmental sustainability« (št. pogodbe je vezana na št. projekta: 2018-1-0682)