Home » Znanstvena kavarna o aktivnem okoljskem državljanstvu

Znanstvena kavarna o aktivnem okoljskem državljanstvu

Znanstvena kavarna o okoljskem državljanstvu je namenjena diskusiji o okoljskih izzivih. Naslovljeni bodo na treh ravneh: šolstvo, gospodarstvo in civilna družba. Prva raven bo naslovil doc. dr. Željko Oset, ki bo predstavil koncept okoljskega državljanstva, nastalega v okviru evropskega projekta COST ENEC. Predstavnik podjetja GEN-I bo govoril o načrtih za dosego prihodnosti brez fosilnih goriv, dr. Giustina Selvelli pa bo predstavila civilno-družbena gibanja za ohranitev naravnih vrednot v lokalnem okolju (npr. protestna akcija za ohranitev parka Gezi). Cilji dogodka so spodbuditev dialoga, opolnomočenje posameznikov in hkrati spodbuda za aktivno državljanstvo pri naslavljanju enega izmed najpomembnejših družbenih izzivov 21. stoletja. 

https://independent.academia.edu/%C5%BDeljkoOset

https://ung.academia.edu/GiustinaSelvelli

Raziskovalca: doc. Dr. Željko Oset, dr. Giustina Selvelli