Home » Reševanje problemov in odločanje

Reševanje problemov in odločanje

Lokacija: Spletna predstavitev (predstavitev bo v angleškem jeziku) 

Čas dogodka: 09:00. Isti dogodek se bo ponovi ob 14:00 

Za diagnosticiranje situacije, učinkovito obvladovanje in iskanje ustrezne rešitve za različna vprašanja v življenju se je potrebno naučiti tehnik za reševanje problemov in za odločanje. Te tehnike nam pomagajo analizirati dejanske informacije, primerjati pričakovanja z resničnostjo in se osredotočiti na temeljne vzroke problema. Pri reševanju problemov je npr. lahko neustrezno, če alternative ocenjujemo sproti kot se pojavljajo, kadar ni dovolj, da je izbrana prva sprejemljiva alternativa. V interaktivnem pogovoru bomo predstavili različne vidike reševanja problemov in odločanja. 

Raziskovalca: dr. Hashem Bordbar 

Youtube: tukaj