Home » Razstava »Čista energija za vse Evropejce«

Razstava »Čista energija za vse Evropejce«

Razstava bo grafično na zanimiv način prikazala okvir nove energetske politike EU, ki zagotavlja regulativne predpogoje za prehod na čisto energijo in EU vodi v smer doseganja svojih zavez iz Pariškega sporazuma.

https://www.eu-energylaw.com/

Raziskovalci: prof. dr. Aleš Ferčič, prof. dr. Nives Dolšak, University of Washington (online), Prof. dr. Maja Brkan, University of Maastricht (online), Prof. dr. Stefan Storr, Wirtschaftsuniversität Wien (online)