Home » Predstavitev raziskovalnih tehnik v psiholingvistiki, primer jezikovnega testa JERA (JEzikovno RAzumevanje)

Predstavitev raziskovalnih tehnik v psiholingvistiki, primer jezikovnega testa JERA (JEzikovno RAzumevanje)

Lokacija dogodka: Spletna predstavitev

Čas dogodka: ob 11.30 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 15.30 uri. 

Cilj psiholingvistike je odkriti miselne predstave in procese, skozi katere ljudje ustvarjajo in razumejo jezik. V ta namen se uporablja širok nabor tehnik in metod. Najprimernejša psiholingvistična metoda je izvedba nadzorovanega eksperimenta. To pomeni, da raziskovalec manipulira z neodvisno jezikovno spremenljivko, s pomočjo katere lahko nadzira določene vidike obdelave jezika in nato izmeri učinek manipulacije z odvisno spremenljivko, ki nas zanima. Ustvarili smo jezikovni test JERA (JEzikovno RAzumevanje), ki ga bomo na predstavitvi tudi predstavili. 

Raziskovalka: Nika Pušenjak Dornik 

Youtube: tukaj