Home » Kreativni računalnik: Pomočnik pri odkrivanju znanja iz podatkov

Kreativni računalnik: Pomočnik pri odkrivanju znanja iz podatkov

Lokacija: Spletna predstavitev 

Čas dogodka: ob 9.50 uri. Isti dogodek se bo ponovil ob 14.50 uri. 

Računalniška ustvarjalnost je multidisciplinarno področje znanosti na presečišču umetne inteligence, kognitivne psihologije in filozofije. Cilj področja je razvoj računalniških programov, sposobnih kreativnega delovanja, kakršnega poznamo ljudje. Predavanje se osredotoči na odkrivanje zakonitosti v podatkih z uporabo programov za strojno učenje, s katerimi lahko izluščimo novo znanje iz tabelaričnih podatkov in korpusov besedil. 

Predavateljica: Nada Lavrač 

Youtube: tukaj