Home » Delavnica o povečani resničnosti v Goricah

Delavnica o povečani resničnosti v Goricah

Na delavnici se bodo obiskovalci-sodelujoči seznanili z jezikom povečane resničnosti kot obliko t. i. videa zaprtega krogotoka. Ogledali si bodo obstoječi projekt v obe Goricah in izdelali lastne intervencije v povečano resničnost (delavnica iz 3-D modeliranja). 

http://www.ung.si/en/research/research-centre-for-humanities/about/  

http://www.ung.si/sl/raziskave/raziskovalni-center-za-humanistiko/ljudje/  

Raziskovalca: izr. prof. Aleš Vaupotič, doc. dr. Eszter Polonyl