Univerza v Mariboru

Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Spletna stran: www.um.si
Kontakt: mag. Brigita Krsnik Horvat (telefon: 02/23 55 343, e-pošta: brigita.krsnik@um.si) in Lidija Novak (telefon: 02/23 55 348, e-pošta: lidija.novak1@um.si

Univerza v Mariboru je druga največja univerza v Sloveniji. S sprejeto strategijo na področju znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti uresničuje svojo vizijo, da postane raziskovalna univerza, prepoznavna po svojih znanstvenoraziskovalnih in umetniških dosežkih.

Univerza v Mariboru je prva slovenska univerza, ki je postala nosilka priznanja »HR Excellence in Research« in je zavezana k spoštovanju Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.