Vključevanje mladostnikov v širše družbeno življenje

LOKACIJA: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
TERMIN: 14.00 – 15.30 in 15.45 – 17.15
IZVAJALEC: Dr. Mateja Marovič

Predavanje bo temeljilo na vključevanju mladostnikov v širše družbeno dogajanje. Dr. Mateja Marovič bo predstavila dejavnike, ki vplivajo na uspešno vključevanje posameznika v različnih segmentih družbenega sobivanja ter se v okviru le-teh osredotočila na »pasti«, s katerimi se mladostniki v današnji družbi tveganj soočajo.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.