Varstvo morskih želv v naših morjih

LOKACIJA: Arheološki park Simonov zaliv, Izola
TERMIN: 8:00 – 20:00 
IZVAJALEC: Matic Jančič - varstvena biologija

V Sredozemskih vodah Evropske unije živi ena največjih svetovnih populacij glavate karete, morske želve, ki je kot prednostna vrsta uvrščena na seznam strogo zavarovanih vrst Direktive o habitatih EU. Njena glavna gnezdišča so v Grčiji in na Cipru, prehranjevalna območja pa se nahajajo v plitvih vodah Jadrana. Razvoj turizma na gnezdiščih, naključni ulov več kot 11 tisoč želv letno samo v Jadranskemu morju, onesnaževanje in degradacija habitatov ter klimatske spremembe so le nekatere izmed človeških aktivnosti, ki danes ogrožajo regionalne populacije morskih želv.

Na delavnici bomo spoznali učinkovite načine varstva teh migratornih organizmov, pomembnih za ohranjanje zdravih morskih ekosistemov. Ti so možni samo s skupnim, koordiniranim pristopom vseh držav, ki si delijo ključne habitate morskih želv.
Delavnico so naši raziskovalci oblikovali v okviru projekta »Euroturtle - Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle populations« (Evropska komisija, Program Life).

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.