Učinkovit in varen proces športne vadbe

LOKACIJA: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
TERMIN: 14.00 - 15.30 in 15.45 - 17.15
IZVAJALEC: doc. dr. Samo Rauter in dr. Saša Vrbnjak

Na delavnici bomo spoznali značilnosti športne vadbe mladostnikov, rekreativnih ter vrhunskih športnikov, proces spremljanja športne vadbe na različnih nivojih. Podane bodo tudi smernice in napotki za učinkovito športno vadbo.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.