Razumeti staranje

LOKACIJA: UP Fakulteta za vede o zdravju
TERMIN: 8:00 – 16:00 
IZVAJALEC: Ester Benko, viš. pred., in doc. dr. Melita Peršolja

Znanje o staranju, razumevanje sprememb, povezanih s staranjem, strategij prilagajanja, vloge bližnjih in okolice, prispeva k bolj pozitivnem odnosu do starosti in starejših, k večji medgeneracijski solidarnosti in sodelovanju. Na delavnici se boste s pomočjo simulatorja vživeli v pozno življenjsko obdobje in skušali razumeti perspektivo starejših.

 

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.