Raziskovalci: Geodetski zavod Celje, d.o.o.

Petra Recko Novak, univ. dipl. inž. geodezije, Univerza v Ljubljani

Področje delovanja: upravljanje z zemljišči in komasacije, vodenje kontrol z daljinskim zaznavanjem, identifikacijski sistem za zemljišča v Sloveniji (LPIS) in integrirani administrativni in kontrolni sistem (IACS), nadzor kakovosti, prostorsko načrtovanje ter raziskovalni in razvojni projekti

Urška Arzenšek, univ.dipl.inž. geografije, Univerza na Primorskem

Področje delovanja: vodenje klasičnih kontrol na kraju samem v okviru skupne kmetijske politike EU, identifikacijski sistem za zemljišča v Sloveniji (LPIS) in integrirani administrativni in kontrolni sistem (IACS), nadzora kakovosti, daljinsko zaznavanje

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.