Raziskovalci: UP Fakulteta za vede o zdravju, Izola

dr. Andrej Kocjan

področja raziskovanja: vpliv vadbe na stabilnost in jakost trupa.

Ester Benko

področja raziskovanja: starostnik v primarnem zdravju, umiranje – smrt, transkulturna zdravstvena nega.

Jan Marušič, asist.

področja raziskovanja: biomehanika, analiza gibalnih sposobnosti in preventivne vadbe.

Kaja Teraž, asist.

področja raziskovanja: prehrana in dietetika.

dr. Katja Bezek

področja raziskovanja: s hrano prenosljivi patogeni mikroorganizmi, adhezija na abiotske površine, interakcija patogena s celicami prebavnega trakta, učinkovitost naravnih učinkovin in probiotičnih kultur na patogena.

Katja Kramberger, mag. farm.

področje raziskovanja: biokemija, farmacija, sredozemske rastline

dr. Urška Čeklić

področja raziskovanja: gibalni razvoj otroka in njegovo učenje.

doc. dr. Matej Plevnik

področja raziskovanja: vseživljenjski gibalni razvoj, gibalne aktivnosti za invalide ter kineziologije v glasbi ter umetnosti.

doc. dr. Melita Peršolja

področja raziskovanja: kakovost storitev, kakovost življenja, z dokazi podprta praksa, pediatrična zdravstvena nega.

doc. dr.Nina Mohorko

področja raziskovanja: področje interakcije med prehrano in presnovo, predvsem v povezavi z inzulinsko rezistenco, kroničnim vnetjem, presnovnim sindromom in debelostjo ter staranjem.

Urška Bogataj

področja raziskovanja: raba alkohola, etika v zdravstveni negi, področje javnega zdravja in promocije.

Žiga Kozinc, asist.

področja raziskovanja: vrednotenje gibalnih sposobnosti, področje ergonomije.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.