Narečnica

LOKACIJA: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
TERMIN: 14.00 - 15.30 in 15.45 - 17.15
IZVAJALEC: Dr. Mojca Kumin Horvat

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z načini in rezultati dialektoloških raziskovanj – spoznali bodo osnove terenskega zbiranja gradiva in njegove obdelave. Pri delu nas bodo vodila vprašanja:  Kaj vse lahko v narečju raziskujemo? Kako to raziščemo? Kako prikažemo rezultate?

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.