Geodetski zavod Celje, d. o. o.

Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje
Spletna stran: http://www.gz-ce.si/o_nas.html
Kontakt:  

Geodetski zavod Celje, d. o. o. (GZC) je podjetje za izvajanje strokovno operativnih del in storitev geodetske službe, drugih strokovno tehničnih del in nalog s področja prostorske informatike. Sodi med nekaj po velikosti srednjih geodetskih podjetij v Republiki Sloveniji. Ustanovitev sega v daljno leto 1955. Nekaj let po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo podjetje iz gospodarske družbe lastninsko preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo. 
 V skladu z osnovno dejavnostjo GZC opravlja naloge za ministrstva, regionalne razvojne agencije, občine, podjetja, fizične osebe, sodišča in druge naročnike. GZC je sodeloval tudi pri nekaterih večjih državnih projektih kot je bila posodobitev evidence nepremičnin in nacionalni avtocestni program. 

GZC je eden od pomembnejših članov grozda geodetskih izvajalcev, v katerem igra aktivno in vidno vlogo. S partnerji in podporo Mednarodne projektne pisarne, ki deluje pod okriljem Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev ( GIZ-GI ), se vse bolj vključuje tudi na mednarodna tržišča, predvsem na območjih JV Evrope in bivše Jugoslavije.  Podjetje razpolaga z najsodobnejšimi sredstvi za delo, še posebej na področju geodetskega instrumentarija in računalniške obdelave podatkov, kot so GPS in delovne postaje, oprema za 3D lasersko skaniranje, digitalne fotogrametrične postaje, računalniška strojna in programska infrastruktura, terenska vozila. Delo se izvaja na preko 600 m2 lastnih poslovnih površin v Celju in poslovni enoti v Mariboru ter na terenu na območju celotne Slovenije in preko meja. Vabljeni ste, da jih obiščete in se prepričate na lastne oči, zakaj je GZC eno od vodilnih geodetskih podjetij v Sloveniji.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.