Raziskovalci: Filozofska fakulteta

red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, geografija

področja raziskovanja: fizična geografija, antropogeno spreminjanje prsti, fitogeografija, vegetacija v kulturni pokrajini, hidrogeografija vegetacija v kulturni pokrajini, hidrogeografija, kopenske vode, regionalna geografija Afrike in Azije, regionalna geografija sveta in Slovenije.

Danijel Davidović, mag. geografije in filozofije

področje agroekologije, trajnostnega razvoja, izobraževanja v naravi, delo z mladimi, digitalne aplikacije

Janja Lužnik, univ. dipl. krajinski arhitekt

Področje agroekologije, trajnostnih sistemov, izobraževanja 

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.