Istrski zajtrk

LOKACIJA: Dvorišče Pretorske palače in Rektorata Univerze na Primorskem, Koper
TERMIN: 8:00 – 20:00 
IZVAJALEC: Katarina Košmrlj Muha in Mateja Hrvatin Kozlovič

V okviru PKP projekta Istrski zajtrksmo zasnovali inovativen produkt, ki temelji na kulturni dediščini in v turizmu vse bolj pomembni gastronomiji. Na podlagi identificiranih lokalnih ponudnikov in produktov smo zasnovali pet jedilnikov, temelječih na istrski kulinarični identiteti; na podlagi raziskave trga smo oblikovali podlago za trženjsko strategijo. Namen nadaljevanja projekta je realizacija konkretnega produkta in vstop na trg. Istrski zajtrk bo ponujen turistom, ki prenočujejo v slovenski Istri in predstavlja enkratno kulinarično doživetje. Skozi produkt bodo tako povezani lokalni pridelovalci, predelovalci in ponudniki nastanitev. Učinki so multiplikativni in povečujejo konkurenčnost sodelujočih deležnikov in širše lokalne skupnosti. Projekt prispeva k podobi Slovenije (kot izhaja iz nove strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021) kot zeleni in atraktivni destinaciji, ki temelji na petzvezdičnih doživetjih, v tem primeru gastronomskem.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.