Raziskovalci: GFML

Dejan Bogdan, vodja Europe Direct Pomurje

Področja raziskovanja: Evropska unija, Evropski parlament , EU kotiček

Dr. Andrej Šprah

Področja raziskovanja: film, zgodovina in teorija filma, dokumentarni film

Dr. Maja Krajnc

Področja raziskovanja: film, avdio-vizualne umetnosti

Doc. dr. Samo Rauter

Področja raziskovanja: šport, športno testiranje, športno diagnosticiranje, športna psihologija

Dr. Saša Vrbnjak

Področja raziskovanja: športna vzgoja, strategije reševanja konfliktov, stili vodenja, čustvena inteligenca

Dr. Olivija Plohl

Področja raziskovanja: nanomateriali, nanotehnologija, sinteza nanomaterialov, anorganski materiali

Dr. Mojca Kumin Horvat

Področja raziskovanja: slovenski jezik, slovenska narečja

dr. Miran Puconja

Področja raziskovanja: identiteta panonskega človeka, slovenska književnost, slovanska književnost, kmečka kultura

Dr. Tadej Pirc

Področja raziskovanja: metafizika, eros, identiteta, odgovornost, kozmopolitizem

Jure Markota, akademski kipar

Področja raziskovanja: kiparstvo, umetnost, umetniška izkušnja, vzgoja

Darja Štirn, univ. dipl. ped. in zgod.

Področja raziskovanja: pedagogika, kulturno-umetnostna vzgoja

Izr. prof dr. Polonca Šek Mertük

Področja raziskovanja: slovenski jezik, zgodovina slovenskega jezika, pravopis

Dr. Mateja Marovič

Področja raziskovanja: socialna pedagogika, participacija, otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Asist. Dr. Barbara Zorec

Področja raziskovanja: koža, liposomi, ultrazvok, elektroporacija

Dr. Marija Meznarič

Področja raziskovanja: biologija, flora, invazivne rastline, rečna prodišča, debelost

Dr. Barbara Petovar

Področja raziskovanja: analizna kemija, težke kovine

Asist. dr. Darija Cör

Področja raziskovanja: kemijsko inženirstvo, nevrodegenerativne bolezni, antioksidanti

Dr. Miloš Borovšak

Področja raziskovanja: eksperimentalna fizika, kristali, molibdenovi oksidi, fazne spremembe

Dr. Barbara Horvat Rauter

Področja raziskovanja: psihologija, možgani, duševno zdravje

Doc. dr. Simon Ülen

Področja raziskovanja: fizika, biomehanika, sodobni didaktični pristopi, astronomija

Bojan Jandrašič, učitelj fizike, lastnik Astra ad Astra

Področja raziskovanja: fizika, astronomija

dr. Petra Štirn Janota

Področja raziskovanja: pedagogika, moralna vzgoja, induktivni vzgojni pristop

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.