Preddogodek: Zdravo staranje - želja vsakega posameznika

LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce
TERMIN:  11.9.2019, 17.00 – 18.30
IZVAJALEC: Doc. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede

Glede na to, da se staranju ne moremo izogniti je prav zdrava starost tista, katero si večina ljudi tudi želi. Skrb za lastno zdravje je potrebna vse naše življenje, še posebej zavzeto pa je potrebno začeti skrbeti v obdobju pozne odraslosti, saj je prav od posameznikove zavzetosti in skrbi odvisno kako zdrava in aktivna bo njegova starost. V okviru dogodka bodo predstavljeni nekateri ukrepi in aktivnosti, ki glede na znanstvene trditve pripomorejo k zdravemu in aktivnemu staranju. Za vse generacije pa je pomembno, da se naučijo krepiti svoje duševno, duhovno, telesno in socialno zdravje, saj bomo le tako pripomogli k zdravemu staranju.

Prijava udeležbe na: ern@um.si

Mateja Lorber - Zdravo staranje.pdf

 

Raziskovalci:

Doc. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede

Mateja Lorber je zaposlena kot docent na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede od leta 2005. Pred tem je delala v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na Kliniki na interno medicino. Njen interes raziskovanja je področje gerontologije, obvladovanja kroničnih bolezni, managementa, voditeljstva ter raziskovanja na področju zdravstvene nege. Svoja dela predstavlja na mednarodnih srečanjih in konferencah ter objavlja znanstvene članke v domačih in tujih znanstvenih revijah. Je glavni in odgovorni urednik revije Obzornik zdravstvene nege.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.