Preddogodek: Varno staranje - Kako prepoznati in kako se ubraniti nasilja nad starejšimi

LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce
TERMIN:  13. 9. 2019, 17:00 – 18:30
IZVAJALEC: Izr. prof. dr. Branko Lobnikar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Živimo v dolgoživi družbi kar od sodobnih družb zahteva ponovni premislek o pomenu in položaju starostnikov. Pomembno je, da starostniki ostanejo čimbolj aktivni, pri tem pa je še posebej potrebno poudariti potrebo po varovanju njihovega dostojanstva, pravic in občutka, da so pomembni del družbe. Zato skrb za starostnike ne sme strmeti zgolj k podaljševanju življenja, ampak predvsem h krepitvi kakovostne starosti. Tako za mlade kot za starejše je zagotavljanje varnosti in občutka varnosti predpogoj za vse ostale aktivnosti. Če hočemo zagotoviti kakovostno staranje, moramo veliko več aktivnosti usmeriti v preprečevanje obsežnega in predvsem dobro skritega problema - nasilja nad starejšimi. Predavanje za starostnike smo pripravili na podlagi raziskovalnih ugotovitev in praktičnih izkušenj s preprečevanjem nasilja med starostniki. Udeleženci delavnice bodo spoznali različne oblike nasilja, s katerimi se morajo soočati starostniki tako v domačem okolju kot v okolju domov za starejše, v nadaljevanju pa bomo spoznali načine, kako se lahko pred takšnim vedenjem učinkovito zavarujemo.

Prijava udeležbe na: ern@um.si

Branko Lobnikar - Varno staranje.pdf

 

Raziskovalci:

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

 

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.