Preddogodek: Duhovna oskrba kot element celostne zdravstvene nege in oskrbe v domovih za starejše

LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce
TERMIN: 12.09.2019   17.00 – 18.30
IZVAJALEC: Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić

Duhovnost je pomemben vidik, ki vpliva na dobro počutje starejših oseb, še posebej tistih, ki bivajo v domovih za starejše. Ključno vlogo pri ugotavljanju, prepoznavanju duhovnih potreb ter zadovoljevanju le teh ima negovalno osebje. Zato želimo v predavanju pojasniti, zakaj je duhovnost pomembna tudi v obdobju staranja in kakšno vlogo ima pri tem negovalno osebje v domovih za starejše.

Prijava udeležbe na: ern@um.si

Raziskovalci:

Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić

Nataša Mlinar Reljić je višja predavateljica na UM Fakulteti za zdravstvene vede. Sodeluje v pedagoškem procesu na področju zdravstvene nege. Je nosilka učnih enot Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem in Spiritualna oskrba v zdravstveni negi.Od leta 2017 je predstojnica Katedre za zdravstveno nego. Je doktorska študentka, ki proučuje duhovne vidike v zdravstveni negi. Je avtorica več izvirnih znanstvenih člankov in poglavja v monografiji.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.