Monitoring kmetijskih zemljišč

LOKACIJA: Europark
TERMIN: 14:00 – 21:00 
IZVAJALEC: Geodetski zavod Celje, d.o.o.

Več časovni satelitski posnetki, kot npr. Sentinel-2, prinašajo dodatne informacije o opazovanih površinah. Poleg informacij, ki jih lahko pridobimo iz njih in so vezane na trenutek zajema satelitskega posnetka, lahko s pomočjo njih pridobimo tudi informacijo o razvoju površine skozi opazovano časovno obdobje. Površine z različno pokrivnostjo kažejo namreč različno obnašanje/značilnosti skozi vse leto (npr. listavci spreminjajo NDVI skozi leto, medtem ko ga iglavci ne). Pri zastavljeni nalogi smo se osredotočili na opazovanje kmetijskih zemljišč in zaznavanje posevkov (kultur) na njih (identifikacija kmetijske kulture, identifikacija skupine kmetijskih kultur, odkrivanje značilnih dogodkov na površini s kulturo).

Razvojni cikel kulture predstavlja značilni podpis določene kulture (oz. skupine kultur), npr. koruza ima vrh NDVI v septembru, medtem ko ga ima pšenica v juniju. Z ustvarjanjem »tipičnih« podpisov kultur oz. skupin kultur smo poskušali ugotoviti katera kultura raste na določeni kmetijski površini, poskušali pa smo identificirati tudi površine, ki odstopajo od »tipičnih« podpisov - na ta način smo želeli prepoznati površine, kjer so kmetje prijavili določeno kulturo v sklopu prijav za kmetijske subvencije, vendar na njih ni bilo mogoče ugotoviti prijavljene kulture. Vzrok je lahko v drugačnem načinu kultiviranja zemljišč, drugi kulturi, napakah pri prijavi kmetijske kulture ali ne-obdelavi kmetijskega zemljišča.

Spletne povezave: 

http://www.gz-ce.si/

https://volta.fbk.eu/

       

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.